Urologia praktyczna dla ginekologów

 

Program

program_pdf

9:00
10:00
Sesja I: Urologiczne stany nagłe w ginekologii i położnictwie
9:00-9:15Uraz moczowodu
9:15-9:30Uszkodzenie pęcherza moczowego
9:30-9:45Uszkodzenie cewki moczowej
9:45-10:00Kolka nerkowa
10:00
10:15
Przerwa kawowa
10:15
11:15
Sesja II: Infekcje dróg moczowych i urosepsa
10:15-10:30Infekcje w ciąży
10:30-10:45Nawrotowe infekcje dróg moczowych
10:45-11:05Szczepionki w leczeniu infekcji
11:05-11:20Wlewki dopęcherzowe w leczeniu infekcji
11:20
11:40
Przerwa kawowa
11:40
12:30
Sesja III: Pęcherz nadreaktywny
11:40-12:00Terapia sekwencyjna czy skojarzona?
12:00-12:15Rola toksyny botulinowej w leczeniu powikłanych zaburzeń mikcji
12:15-12:30Neuromodulacja - właściwy dobór pacjentki
12:30
13:00
Przerwa kanapkowa
13:00
14:00
Sesja IV: Powikłania po leczeniu onkoginekologicznym
13:00-13:15Pęcherz popromienny
13:15-13:30Przetoka pęcherzowo-pochwowa: leczenie minimalnie inwazyjne
13:30-13:45Wodonercze
13:45-14:00NMT

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.
* Eksperci są w trakcie potwierdzania.

Aktualizacja programu: 2020-01-27

Kierownik naukowy

prof. Piotr Radziszewski
Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Co otrzymam w ramach uczestnictwa w seminarium?


NAJLEPSI SPECJALIŚCI

Gwarancja bezpośredniego dialogu oraz wymiany opinii z najlepszymi specjalistami
NOWA WIEDZA

Zdobycie najnowszej wiedzy przekazywanej w praktyczny i zrozumiały sposób oraz dostępność materiałów konferencyjnych i edukacyjnych dla uczestników
KONSULTACJE

Wszyscy wykładowcy będą do dyspozycji osobiście w trakcie trwania konferencji
CERTYFIKAT

Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w konferencji w ciągu 10 dni od wydarzenia (drogą mailową)
Rejestracja online Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek,
godziny: 9:00-17:00

nr telefonu: +48 694 650 989
e-mail: kongresy@debaty-zdrowie.pl


Rejestracja bezpłatna

Zapisz się


Patroni medialni