I Warszawskie Seminarium Alergii, Astmy, POChP 

Program


program_pdf

09:00 - 09:30Wykład inauguracyjny - Wnioski wypływające z Map Potrzeb Zdrowotnych
09:30 - 10:00Wykład otwierający: Leki biologiczne w astmie: o czym słyszymy na wykładach, a czym dysponujemy na co dzień?
prof. Ryszarda Chazan
10:00
13:00
Sesja I: POChP
10:00 - 10:30Istota POChP a objawy kliniczne i diagnostyka choroby
prof. Tomasz Przybyłowski
10:30
11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 11:30Jak zmieniają się standardy w leczeniu POCHP?
11:30 - 12:00Debata z prezentacją przypadków: Współpraca interdyscyplinarna w zakresie leczenia POChP u chorych w wieku podeszłym i z chorobami przewlekłymi
dr Małgorzata Barnaś, dr Joanna Klimiuk
12:00 - 12:30Terapia inhalacyjna w astmie i POChP - o czym musi wiedzieć lekarz, a o czym pacjent?
prof. Rafał Krenke
12:30 - 12:50Mepolizumab w programie leczenia ciężkiej astmy eozynofilowej w Polsce. Pierwszy rok za nami
dr Bogna Buttler
12:50
13:20
Przerwa kawowa
13:00
16:30
Sesja II: Alergologia
13:20 - 13:40Astma wczesnodziecięca - co nowego
prof. Marek Kulus
13:40 - 14:00Zasady diagnostyki alergii pokarmowej
14:00 - 14:20FPIES, FPIP, FPIE - diagnostyka, leczenie
14:20 - 14:40Wrodzony obrzęk naczynioruchowy
prof. Katarzyna Grzela
14:40
15:10
Przerwa kawowa, poczęstunek
15:10 - 15:30 Kwalifikacja do swoistej immunoterapii alergicznej na jad owadów błonkoskrzydłych
dr Joanna Lange
15:30 - 15:50 Doustna swoista immunoterapia alergenowa
15:50 - 16:10 Nadwrażliwość na dodatki do żywności
dr Agnieszka Mazur
16:10 - 16:30 Immunostymulacje w nawracających infekcjach dróg oddechowych
dr Agnieszka Szczukocka-Zych
14:30
LUNCH

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2019-01-29Kierownictwo naukowe

prof. Rafał Krenke
Katedra i Klinika Chorob Wewnętrznych,
Pneumonologii i Alergologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. Marek Kulus
Klinika Pneumonologii i Alergologii
Wieku Dziecięcego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Co otrzymam w ramach uczestnictwa w seminarium?


NAJLEPSI SPECJALIŚCI

Gwarancja bezpośredniego dialogu oraz wymiany opinii z najlepszymi specjalistami
NOWA WIEDZA

Zdobycie najnowszej wiedzy przekazywanej w praktyczny i zrozumiały sposób oraz dostępność materiałów konferencyjnych i edukacyjnych dla uczestników
KONSULTACJE

Wszyscy wykładowcy będą do dyspozycji osobiście w trakcie trwania konferencji
CERTYFIKAT

Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w konferencji w ciągu 10 dni od wydarzenia (drogą mailową) 

Miejsce kongresu


Airport Hotel Okęcie

Airport Hotel Okęcie
17 Stycznia 24
02-148 Warszawa 
Patroni naukowi


Patroni Medialni