Warszawskie Seminarium Alergii, Astmy, POChP

Warszawskie Seminarium
Alergii, Astmy, POChP

21.09.2019 (sobota)
Warszawa


Co otrzymam w ramach uczestnictwa w seminarium?


NAJLEPSI SPECJALIŚCI

Gwarancja bezpośredniego dialogu oraz wymiany opinii z najlepszymi specjalistami
NOWA WIEDZA

Zdobycie najnowszej wiedzy przekazywanej w praktyczny i zrozumiały sposób oraz dostępność materiałów konferencyjnych i edukacyjnych dla uczestników
KONSULTACJE

Wszyscy wykładowcy będą do dyspozycji osobiście w trakcie trwania konferencji
CERTYFIKAT

Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w konferencji
Infarma


Komitet Naukowy


 

Program


program_pdf

09:00
10:00
Sesja otwierająca
09:00 - 09:30Wykład inauguracyjny - Wnioski wypływające z Map Potrzeb Zdrowotnych
09:30 - 10:00Wykład otwierający: Leki biologiczne w astmie: o czym słyszymy na wykładach a czym dysponujemy na co dzień?
prof. Ryszarda Chazan
10:00
12:30
Blok I POChP
10:00 - 10.30Istota POChP a objawy kliniczne i diagnostyka choroby dr hab. Tomasz Przybyłowski
10:30 - 11:00PRZERWA KAWOWA
11:00 - 11.30Jak zmieniają się standardy leczenia POChP?
11:30 - 12:00Debata z prezentacją przypadków: Współpraca interdyscyplinarna w zakresie leczenia POChP u chorych w wieku podeszłym i z chorobami przewlekłymi
dr n. med. Małgorzata Barnaś, dr n. med. Joanna Klimiuk
12:00 - 12.30Terapia inhalacyjna w astmie i POChP - o czym musi wiedzieć lekarz, a o czym pacjent?
prof. Rafał Krenke
12:30 - 12:50Mepolizumab w programie leczenia ciężkiej astmy eozynofilowej w Polsce. Pierwszy rok za nami
dr n. med. Bogna Buttler
12:50
13:20
PRZERWA KAWOWA
13:20
16:30
Blok II Alergologia
13:20 - 13:40Astma wczesnodziecięca - co nowego Anno Domini 2018
prof. Marek Kulus
13:40 - 14:00Zasady diagnostyki alergii pokarmowej
14:00 - 14:20FPIES, FPIP, FPIE - diagnostyka, leczenie
14:20 - 14:40Wrodzony obrzęk naczynioruchowy
dr hab. Katarzyna Grzela
14:40 - 15:10PRZERWA KAWOWA, POCZĘSTUNEK
15:10 - 15:30Kwalifikacja do swoistej immunoterapii alergicznej na jad owadów błonkoskrzydłych
dr n. med. Joanna Lange
15:30 - 15:50Doustna swoista immunoterapia alergenowa
15:50 - 16:10Nadwrażliwość na dodatki do żywności
dr n. med. Agnieszka Mazur
16.10 - 16.30Immunostymulacje w nawracających infekcjach dróg oddechowych
dr Agnieszka Szczukocka-Zych

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2018-07-05 

Miejsce kongresu


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zdrowia
Plac Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa

Rejestracja online Certyfikat zostanie wysłany, drogą mailową,
w ciągu 10 dni od wydarzenia.

Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek,
godziny: 9:00-17:00

nr telefonu: +48 694 650 989


Rejestracja bezpłatna

Zarejestruj się


Patroni naukowi


Patroni MedialniSmart Medical Pharmaceutical Consultations


Adres:
ul. Bobrowiecka 3a/20
00-728 Warszawa


Kontakt:
Telefon: +48 604 746 950
Email: kongresy@smpc.com.pl


Kontakt
Telefon: +48 694 650 989
Email:biuro@smpc.com.pl


NIP: 5291802303
REGON: 14695696