Debaty Rak Nerki


Kierownik naukowy

 

 

prof. Piotr Radziszewski
Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

PROGRAM

09.00-09-10 Powitanie Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

09.10-09.30 Dylemat small renal mass – rola USGi USG śródoperacyjnegoDr n. med. Andrzej Lewicki

09.30-09.50 Leczenie nerkooszczędzające czy leczenie fokalne?Dr hab. n. med.  Artur A. Antoniewicz

09:50-11.00 Debata: Leczenie adjuwantowe w raku nerki

Prezentacja przypadku – Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

Omówienie programu – dr n. med. Piotr Tomczak

Współpraca urolog – onkologDr hab. n. med. Jakub Żołnierek, Dr n. med. Piotr Tomczak, Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

11.00-12.10 Debata: przerzutowy rak nerki wysokiego ryzykawybory w kolejnych liniach leczenia

Moderator: Dr hab. n. med. Jakub Kucharz

Uczestnicy dyskusji: dr hab. n. med. Jakub Żołnierek, dr n. med. Piotr Tomczak

12.10-12.30 Terapia skojarzona IO/TKI – czy jej brakuje?dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

12.30-13.00 Dwugłos: metastazektomia czy SBRT w oligometastatycznym raku nerki?Prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki, Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz


Patroni naukowi

Patroni medialni