Debaty Rak Nerki


Akredytacja INFARMYPatronat honorowy


Kierownik naukowy

prof. Piotr Radziszewski
Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


 

Program

09.00 – 09.30  Biopsja w raku nerki – za/przeciw/jak?/kiedy?

       Dr n. med. Tomasz Piecha

09.30 – 10.10   Debata: Terapia fokalna w raku nerki  – za i przeciw

       Dr n. med. Grzegorz Rosiak, Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz

10.10 – 10.30    Leczenie adjuwantowe w raku nerki – (re)wolucja na którą czekaliśmy

        Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

10.30 – 10.50    Czy i kiedy wykonać nefrektomie cytoredukcyjną u pacjenta z rozsianym nowotworem,  który odpowiedział na terapię systemową?

 Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

10.50 – 11.10      Jacy pacjenci skorzystają z kabozantynibu?

 Dr hab. n. med. Jakub Kucharz

11.10 – 11.30       Sunitynib w obecnych realiach

 Dr n. med. Piotr Tomczak

11.30 – 11.50       Podwójna vs pojedyncza immunoterapia – kiedy i dlaczego?

 Dr hab. n. med. Jakub Kucharz

11.50 – 12.10       Leczenie skojarzone TKI/IO – którzy pacjenci skorzystają?

 Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

12.10 – 12.30      Objawy niepożądane immunoterapii – jak sobie z nimi radzić?

  Dr n. med. Piotr Tomczak

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

*Eksperci w trakcie potwierdzenia

Aktualizacja programu: 2023-03-02


Rejestracja online Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek,
godziny: 9:00-17:00

nr telefonu: +48 602767735
e-mail: kongresy@debaty-zdrowie.pl


Patroni naukowi

Patron medialny