I Warszawskie Seminarium Dermatoonkologii


Szanowni Państwo!

Dermatoonkologia to prężnie rozwijająca się dziedzina dermatologii. To nie tylko opieka nad pacjentami z nowotworami skóry, ale również opieka nad chorymi onkologicznymi, leczonymi systemowo i napromienianymi ze zmianami w obrębie skóry. Pomimo licznych wydarzeń dermatologicznych, brakuje spotkania poświęconego tej problematyce. Nasze spotkanie adresujemy do wszystkich dermatologów praktyków, jak również do onkologów, którzy na co dzień spotykają się z tego typu problemami u swoich pacjentów.

Podczas spotkania poruszymy tematykę profilaktyki nowotworów skóry. Omówimy rozpoznawanie i leczenie raków skóry, nowotworów okolicy ano-genitalnej oraz chłoniaków z manifestacją w obrębie skóry. Nie zabraknie również wykładów poświęconych czerniakowi, a także wykładów o dermatologicznych objawach niepożądanych leczenia systemowego w onkologii. Z racji na wagę omawianych problemów Polskie Towarzystwo Dermatologiczne zdecydowało się objąć patronatem
I Warszawskie Seminarium Dermatoonkologii.

Zapraszamy
Komitet Naukowy i Organizacyjny  


 

Program


program_pdf

09:00
09:45
Minisesja 1: Profilaktyka Nowotworów
prof. Joanna Narbutt, prof. Adam Reich
09:45
10:30
Minisesja 2: Stany przedrakowe
prof. Aleksandra Lesiak, dr Joanna Czuwara
10:30
11:00
PRZERWA KAWOWA
11:00
11:45
Minisesja 3: Raki Skóry
prof. Waldemar Placek prof. Witold Owczarek, prof. Michał Sobjanek
11:45
12:30
Minisesja 4: Nowotwory okolicy ano-genitalnej
prof. Piotr Radziszewski
12:20
13:15
Minisesja 5: Chłoniaki
prof. Jolanta Maj, prof. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
13:15
13:45
PRZERWA KAWOWA
13:45
14:30
Minisesja 6: Czerniak
prof. Grażyna Kamińska-Winciorek, prof. Piotr Rutkowski, prof. Zbigniew Nowecki
14:30
15:15
Minisesja 7: Dermatologiczne objawy niepożądane leków stosowanych w onkologii
prof. Anna Wojas-Pelc, prof. Małgorzata Olszewska

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2019-04-05Kierownik naukowy

prof. Lidia Rudnicka
Kierownik Katedry i Kliniki
Dermatologicznej Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, Prezes PTD


 

 Co otrzymam w ramach uczestnictwa w seminarium?


NAJLEPSI SPECJALIŚCI

Gwarancja bezpośredniego dialogu oraz wymiany opinii z najlepszymi specjalistami
NOWA WIEDZA

Zdobycie najnowszej wiedzy przekazywanej w praktyczny i zrozumiały sposób oraz dostępność materiałów konferencyjnych i edukacyjnych dla uczestników
KONSULTACJE

Wszyscy wykładowcy będą do dyspozycji osobiście w trakcie trwania konferencji
CERTYFIKAT

Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w konferencji w ciągu 10 dni od wydarzenia (drogą mailową)
Rejestracja online Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek,
godziny: 9:00-17:00

nr telefonu: +48 694 650 989
e-mail: kongresy@debaty-zdrowie.pl

 

Miejsce kongresu


Courtyard by Marriott Warsaw Airport

Katedra i Klinika Dermatologiczna
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Koszykowa 82a
02-008 Warszawa

Patroni Naukowi

Patroni Medialni