Debaty Rak Pęcherza MoczowegoZarejestruj się


UDZIAŁ BEZPŁATNY


 
4816
 


Patronat honorowy


Kierownik naukowy

prof. Piotr Radziszewski
Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Program

program_pdf

9:00
12:30
09:00-09:30Ocena kompleksowa pacjenta z pierwotnym rakiem pęcherza wysokiego ryzyka
dr n. med. Piotr Zapała
09:30-09:50Nomogramy
dr Katarzyna Gronostaj
09:50-10:10Optymalizacja BCG terapii
prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski
10:10-10:30Neoadjuwant - Jak? Kiedy? Komu ?
prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
10:30-10:50Cystektomia - rola high volume center
prof. Dr hab. n. med. Tomasz Drewa
10:50-12:10Debata: prowadzenie pacjenta po cystektomii
- leczenie wczesnych powikłań - dr n. med. Waldemar Szabłoński
- follow up - dr n. med. Piotr Zapała
- adjuwant - dr hab. n . med. Jakub Żołnierek
- choroba rozsiana - prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
- Prezentacja przypadku - dr hab. n. med. Bartosz Małkiewicz
12:10-12:30Nowości w badaniach klinicznych
dr hab. n . med. Jakub Żołnierek

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2022-02-15


Rejestracja online Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek,
godziny: 9:00-17:00

nr telefonu: +48 602767735
e-mail: kongresy@debaty-zdrowie.pl


Rejestracja bezpłatna

Zapisz się


 

Patroni naukowi

 

Patron medialny