Debaty Rak Pęcherza MoczowegoAkredytacja INFARMYPatronat honorowy


Kierownik naukowy

prof. Piotr Radziszewski
Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Program

09.00 – 09.30   Pierwotny rak pęcherza – klasyfikacja i nomogramy ryzyka

  Dr n. med.  Aleksander Ślusarczyk

09.30 – 10.00   Praktyczne zastosowanie nomogramów – studia przypadków

  Dr n. med. Piotr Zapała

10.00 – 10.20   Optymalizacja BCG terapii

  Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

10.20 – 10.35   Current and future options in the management of BCG unresponsive NMIBC

 Dr Felix Guerrero-Ramos

10.35 – 11.35  Debata: Co zamiast cystektomii?

  Prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki, Dr hab. n. med. Łukasz Zapała, Dr n. med.  Aleksander   Ślusarczyk, Dr n. med. Paweł Nurzyński

11.35 – 11.55   Dlaczego immunoterapia w raku pęcherza powinna być stosowana jak najwcześniej?

  Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

11.55 – 12.15   Terapia systemowa – czy da się kontrolować proces rozsiany?

  Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

12.15 – 12.35   Uczymy się na przypadkach

  Dr hab. n. med. Jakub Kucharz

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

*Eksperci w trakcie potwierdzenia

Aktualizacja programu: 2023-02-15


Rejestracja online Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek,
godziny: 8:30-16:30

nr telefonu: +48 602767735
e-mail: kongresy@debaty-zdrowie.pl

Złoty Sponsor

Srebrny Sponsor

 

Patroni naukowi

Patroni medialni