Debaty “Rak prostaty”

Debaty
Rak prostaty

25.10.2019 (piątek)
Warszawa


Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Naukowego składamy wszystkim Uczestnikom, Sponsorom, Wystawcom oraz Partnerom serdeczne podziękowania za udział w Debatach Rak prostaty, które dogłębnie omówiły problematykę nowotworu gruczołu krokowego i przedstawiły najnowsze sposoby leczenia. Konferencja odbyła się 15.06.2018r. w Hotelu Airport Okęcie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24 w Warszawie.

Wydarzenie zgromadziło lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim urologów, onkologów, radioterapeutów, radiologów i lekarzy rodzinnych.

Obraz leczenia progresji raka stercza zmienia się dynamicznie. Część wykładowa konferencji składała się z omówienia m.in.  prostatektomii radykalnej otwartej, laparoskopowej i robotycznej, a także brachyterapii, radioterapii i testów diagnostycznych. W trakcie debat rozmawiano o tym, jak leczyć pacjentów, czerpać wiedzę nie tylko z zaprezentowanych badań ale również z autentycznych, codziennych przypadków. Dlatego tak ważne było aktywne wzięcie udziału w debacie.Jesteśmy pewni, że takie połączenie teorii i praktyki spełniło oczekiwania Uczestników i dostarczyło najnowszej wiedzy z zakresu nowotworu prostaty.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszych Debat, które odbędą się 25.10.2019r. Do zobaczenia!

Komitet Naukowy i Organizacyjny


Smart Medical Pharmaceutical Consultations


Adres:
ul. Bobrowiecka 3a/20
00-728 Warszawa


Kontakt:
Telefon: +48 604 746 950
Email: kongresy@smpc.com.pl


Kontakt
Telefon: +48 694 650 989
Email:biuro@smpc.com.pl


NIP: 5291802303
REGON: 14695696