Debaty Rak Prostaty
Akredytacja INFARMYKierownik naukowy

prof. Piotr Radziszewski
Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Program

09.00 – 09.20  Negatywna biopsja i co dalej?

09.20 – 10.20  Debata wokół przypadków:

                           a) rak stercza niskiego ryzyka -as, radioterapia, operacja

                           b) rak stercza bardzo wysokiego ryzyka -as, radioterapia, operacja 

10.20 – 10.40   Czy hormonoterapia samymi analogami lub antagonistami jest już passe?

10.40 – 11.00    M1HSPC – jak umiejętnie stratyfikować chorych?

11.00 – 11.20     Hormonalna terapia sekwencyjna w raku stercza – jak leczyć żeby nie zamykać możliwości?

11.20 – 11.40     Chemioterapia za czy przed  linią hormonoterapii?

11.40 – 12.25     Wzloty i upadki, czyli jak prowadzić pacjenta przez lata – debata wokół przypadku

12.25 – 12.45     Błędy w leczeniu systemowym

Partner wydarzenia

Patroni naukowi


Patroni medialni