Debaty Rak prostaty

Konferencja szkoleniowa w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy


To wydarzenie zostało objęte patronatem naukowym przez

Polskie Towarzystwo Urologiczne.

 

 

Program

program_pdf

09:00
09:50
Sesja I: Warsztaty online
09:00-09:20MRI - warsztaty z diagnostyki obrazowej
dr Magdalena Zagrodzka
09:20-09:40Warsztaty z biopsji - tips and trics
dr Agnieszka Chomicz
09:40
09:50
Przerwa kawowa
09:50
11:20
Sesja II: Leczenie zabiegowe w praktyce
09:50-10:15Jak dobrze zakwalifikować pacjenta do radioterapii i jakiej?
dr Norbert Piotrkowicz
10:15-10:40Jak dobrze zakwalifikować pacjenta do operacji i jakiej?
dr hab. Tomasz Borkowski
10:40-11:00Dyskusja - prezentacja 2 przypadków medycznych
Prezentacja przypadków: prof. Piotr Radziszewski, Uczestnicy: dr Norbert Piotrkowicz, dr hab. Tomasz Borkowski
11:00
11:20
Przerwa kawowa
11:20
12:40
Sesja III. Hormonoterapia
11:20-11:40Właściwe stosowanie analogów LH/RH - guidelines vs rzeczywistość
prof. Piotr Radziszewski
11:40-12:00Właściwe stosowanie antagonistów LH/RH
prof. Artur A. Antoniewicz
12:00-12:20Monitorowanie pacjenta podczas hormonoterapii - jak i dlaczego?
dr Piotr Zapała
12:20-12:40Dyskusja -prezentacja 2 przypadków medycznych
Prezentacja przypadków dr Piotr Zapała, uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, prof. Artur A. Antoniewicz
12:40
13:00
Przerwa kawowa
13:00
14:50
Sesja IV: Leczenie systemowe
13:00-13:30Rak stercza oporny na kastrację-standard postępowania
prof. Paweł Wiechno
13:30-14:00Kiedy najwcześniej zastosować nowoczesne leczenie antyandrogenowe?
dr hab. Jakub Żołnierek
14:00-14:20Jak zmienia się standard leczenia systemowego raka stercza?
prof. Piotr Radziszewski
14:20-14:50Okrągły stół: Kiedy jakie leczenie (docetaxel, rad 223, nowoczesna hormonoterapia)
dr hab. Tomasz Borkowski, prof. Paweł Wiechno, dr hab. Jakub Żołnierek, prof. Artur A. Antoniewicz

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.
* Eksperci są w trakcie potwierdzania.

Aktualizacja programu: 2021-03-29


Rejestracja online Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek,
godziny: 9:00-17:00

nr telefonu: +48 602 767 735
e-mail: kongresy@debaty-zdrowie.pl


Rejestracja bezpłatna

Zarejestruj się


Partnerzy

 

Patroni naukowi

Patroni medialni