Debaty Rak Prostaty 2023newAkredytacja INFARMYKierownik naukowy

prof. Piotr Radziszewski
Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Program

09.00 – 09.10   Powitanie  –  Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

09.10 – 09.30   Negatywna biopsja i co dalej? – Dr n. med. Tomasz Piecha

09.30 – 10.30   Debata wokół przypadków – Prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki, Prof. dr. hab. n. med. Piotr Radziszewski, Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek,

                           a) rak stercza niskiego ryzyka – as, radioterapia, operacja – Dr hab. n. med. Roman Sosnowski

                           b) rak stercza bardzo wysokiego ryzyka – as, radioterapia, operacja – Dr hab. n. med. Łukasz Zapała

10.30 – 10.50   Czy hormonoterapia samymi analogami lub antagonistami jest już passe? – Dr n. med. Iwona Skoneczna

10.50 – 11.10    Wątpliwości w leczeniu systemowym raka stercza – Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

11.10 – 11.30     Hormonalna terapia sekwencyjna w raku stercza – jak leczyć żeby nie zamykać możliwości? – Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

11.30 – 11.50     Chemioterapia za czy przed  linią hormonoterapii? – Dr n. med. Iwona Skoneczna

11.50 – 12.35     Wzloty i upadki, czyli jak prowadzić pacjenta przez lata – debata wokół przypadku –   Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz, Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, Dr hab. n. med. Roman Sosnowski, Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

 


Partner wydarzenia


Patroni naukowi


Patroni medialni