Uro Scrabble


Kierownik naukowy

prof. Piotr Radziszewski
Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


 

Patronat naukowy


Zarejestruj się


UDZIAŁ BEZPŁATNY 

Program

program_pdf

15:00
18:00
BLOK 1
15:00-16:00Warsztaty USG online
Dr Agnieszka Chomicz
16:00-16:20Wykład inauguracyjny: budżet oddziału urologii zysk czy strata?
Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
16:20-16:40Wykład otwierający: walidacja koszyka świadczeń w urologii
Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz
16:40-17:40Debata Scrabble - Kamica
Przypadek URS

Przypadek RIRS

Przypadek PCNL

Moderator: Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski
17:40-18:00Leczenie wspomagające kamicę
18:00
18:45
Sesja: Rak pęcherza
18:00-18:15TURT złoty standard ze wspomaganiem
Dr n. med. Marek Zawadzki
18:15-18:30BCG terapia - optymalizacja
Dr n. med. Piotr Zapała
18:30-18:45Cystektomia robotyczna
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa
18:45
19:45
Debata: neoadjuwant, adjuwant, leczenie systemowe
18:45-19:00Nowości
Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
19:00-19:15Prezentacja przypadku
Dr hab. n . med. Jakub Kucharz
19:15-19:45Dyskusja - jak lepiej leczyć naszych chorych
Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno, Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Dr hab. n . med. Jakub Kucharz

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2022-01-12

program_pdf

9:00
11:00
BLOK 1
09:00-10:00Urolog w sądzie - rozprawa
Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Dr n. med. Waldemar Szabłoński, prok. Beata Sobieraj-Skonieczna, prok. Martyna Pieszczek, adw. Agnieszka Dębowska-Szymańska
10:00-11:00Debata Scrabble - onkologia
1. Przypadek - cystektomia
2. Przypadek - prostatektomia
3. Przypadek - NSS
11:00
12:15
Sesja: Rak stercza
11:00-11:45Uczymy się na błędach
1. Błędy w kwalifikacji do leczenia operacyjnego - Dr hab. Tomasz Borkowski
2. Błędy w hormonoterapii klasycznej - Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski
3. Błędy w nowoczesnej hormonoterapii - Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek
11:45-12:15Debata: agoniści vs antagoniści
Agoniści - Dr hab. n. med. Roman Sosnowski
Antagoniści - Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski
12:15
13:15
Sesja rak nerki
12:15-12:30Follow up po operacjach raka nerki - błędy
Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski
12:30-12:45Program lekowy
Dr n. med. Piotr Tomczak
12:45-13:15Debata IO, TKI, IO+TKI, IO+IO kiedy? jak? dlaczego?
1. Immunoterapia - Dr n. med. Piotr Tomczak
2. TKI - Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
3. Terapia skojarzona - Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek
13:15
14:10
Sesja: Poradnia urologiczna
13:15-13:55Debata Srabble
1. Pacjent z BPH
2. Pacjent z ED
3. Pacjent z NTM
4. Pacjent z infekcją
13:55-14:10Organizacja poradni
Dr n. med. Emilia Pawłowska-Krajka

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2022-01-14