XIII Warszawskie Seminarium NeurourologiiKierownik naukowy

prof. Piotr Radziszewski
Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


 

Program09:00
09:40
09:00-09:20Neuromodulacja w praktyce - film wideo
09:20-09:40Wykład inauguracyjny: czy osiągnęliśmy optimum w leczeniu zaburzeń mikcji w Polsce?
09:40
10:40
Sesja I: Infekcje
09:40-09:55Nawrotowe infekcje - diagnostyka i leczenie
09:55-10:10Immunoprofilaktyka infekcji
10:10-10:25Kwas hialuronowy w profilaktyce nawrotowych infekcji
10:25-10:40Wybór cewnika a nawrotowe infekcje
10:40
11:25
Sesja II: Neuromodulacja
10:40-10:55Kto skorzysta na neuromodulacji?
10:55-11:10Czy wiemy jak działa neuromodulacja?
11:10-11:25Inhibitory punktów kontrolnych - czas start
11:25
12:55
Sesja III: Nieoczywista farmakoterapia
11:25-11:55Starzy gracze nowe dane
11:55-12:25Czy coś nowego w farmakoterapii zaburzeń mikcji?
12:25-12:55Rewitalizacja pęcherza-mit czy rzeczywistość?
12:55
13:40
Sesja IV: Kompleksowa opieka nad pacjentami po urazie rdzenia kręgowego
12:55-13:10Diagnostyka po urazie
13:10-13:25Dobór sposobu oddawania moczu
13:25-13:40Toksyna botulinowa -czy powinna być dla wszystkich po URK?
13:40
14:25
Sesja V: Produkty wchłaniające - ostateczność czy świadomy wybór?
13:40-13:55Którzy pacjenci z nietrzymaniem moczu wybierają produkty wchłaniające?
13:55-14:10Rzeczywista skuteczność zabiegów NTM
14:10-14:25Jak usprawnić stosowanie produktów wchłaniających?

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2022-06-20

Rejestracja online 


Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek
w godzinach: 9:00-17:00

nr telefonu: +48 602 767 735
e-mail: kongresy@debaty-zdrowie.pl


Rejestracja bezpłatnaRelacje archiwalne