X Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii

 


 


Kierownik naukowy

prof. Piotr Radziszewski
Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

PROGRAM

09.00-09.10 Powitanie – prof. Piotr Radziszewski

Sesja I: UroOnkoFarmakoekonomika

09.10-09.30 Koszyk świadczeń gwarantowanych w uroonkologii – Daniel Rutkowski, Zastępca Prezesa AOTMiT 
09.30-09.50 Rok w liczbach – dr Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
09.50-10.20 Duet: Nasze postulaty – prof. Paweł Wiechno, prof. Piotr Radziszewski
10.20-10.40 Plany refundacyjne – Izabela Leszczyna, Minister Zdrowia

Sesja II: Rak pęcherza moczowego

10.40-11.00 Molekularne testy diagnostyczne sposobem na poprawę wykrywalności – dr n. med. Aleksander Ślusarczyk
11.00-11.20 Chemioterapia dopęcherzowa – czas na standard – dr hab. n. med. Piotr Zapała
11.20-11.40 Immunoterapia w nienaciekającym raku pęcherza – prof. Piotr Radziszewski
11.40-12.40 Debata : optymalna opieka urologa i onkologa nad pacjentem przed i po cystektomii – prof. Piotr Chłosta, dr hab. n. med. Jakub Żołnierek, dr hab. n med. Piotr Bryniarski, dr hab. n. med. Jakub Kucharz
12.40-13.00 Przerzutowy rak pęcherza – leczenie w kolejnych liniach – prof. Paweł Wiechno

Sesja III: Rak nerki

13.00-13.20 Kwalifikacja i prowadzenie pacjenta z rakiem nerki w programie terapii adjuwantowej – dr n. med. Piotr Tomczak
13.20-13.40 Nefrektomia cytoredukcyjna A.D. 2024, czyli komu zlecę biopsje nerki? – dr hab. n. med. Łukasz Zapała
13.40-14.40 Debata: przerzutowy rak nerki – wybór w I linii leczenia +/- metastazektomia lub SBRT – Moderator: prof. Artur A. Antoniewicz; Prezentacja przypadku: dr n. med. Aleksander Ślusarczyk; Komentarz: prof. Piotr Milecki, dr hab. n. med. Jakub Kucharz
14.40-15.00 Rola endokrynologa w immunoterapii – prof. Tomasz Bednarczuk

Sesja III: Rak prostaty

15.00-15.20 Rodzinny rak stercza – spojrzenie od strony biologii molekularnej – dr n. med. Radosław Zagożdżon
15.20-15.40 Pozytywny MRI, negatywna biopsja – co dalej? – dr hab. n. med. Piotr Zapała
15.40-17.00 Debata: ADT w raku stercza – opieka wielodyscyplinarna – prof. Roman Sosnowski, dr n. med. Bożena Sikora-Kupis, prof. Piotr Milecki, dr hab. n. med. Sebastian Szmit
17.00-17.20 mHSPC – jak dokonać właściwego wyboru leczenia? – dr hab. n. med. Jakub Żołnierek
17.20-17.40 M0CRPC – co wybrać w I linii, aby nie zamkną kolejnej? – dr n. med. Bożena Sikora-Kupis
17.40-18.00 Przegląd kolejnych linii leczenia w raku stercza w Polsce – możliwości i ograniczenia – prof. Piotr Radziszewski
18.00-18.20 Co nowego w leczeniu systemowym raka stercza w 2024? – prof. Paweł Wiechno
18.20-19.00 Debata: Pacjent z rakiem stercza – współpraca urologa, radioterapeuty i onkologa – studium jednego przypadku -Prezentacja przypadku: dr hab. n. med. Piotr Zapała; Komentarz: prof. Piotr Milecki, prof. Artur A. Antoniewicz, dr hab. n. med. Jakub Żołnierek


Partner naukowy


Partnerzy medialni