IX Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii
Akredytacja INFARMYPatronat honorowy


Kierownik naukowy

prof. Piotr Radziszewski
Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Program

Sesja I: Farmakoekonomia

09.00 – 09.20  Przegląd potrzeb urooonkologii – Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

09.20 – 09.40  Uroonkologia w liczbach – ostatni rok – Daniel Rutkowski 

09.40 – 10.00   Refundacje – podsumowanie nowych refundacji i plany na przyszłość – Min. Maciej Miłkowski 

10.00 – 10.20   RDTL – najczęstsze wskazania uroonkologiczne – Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Sesja II: Rak Pęcherza

10.20 – 11.00   Zastosowanie nomogramów w raku pęcherza – debata na przypadkach –  Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz, Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, prezentacja przypadku: Dr n. med. Piotr Zapała

11.00 – 11.20   BCG terapia – możliwości i ograniczenia – Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

11.20 – 11.40    Oporność nawrót po BCG terapii – co dalej? – Dr n. med. Aleksander Ślusarczyk

11.40 – 12.00    Nowe kierunki immunoterapii w raku pęcherza ograniczonym do narządu – Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

12.00 – 12.20    Immunoterapia w raku rozsianym – Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

12.20 – 12.40    Nowości w terapii systemowej raka pęcherza – Dr n. med. Piotr Tomczak

Sesja III: Rak Stercza

12.40 – 13.00    Którzy pacjenci skorzystają z radioterapii? – Prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki

13.00 – 13.20    RARP jako standard w leczeniu raka stercza, czyli komu nie zaproponuje operacji? – Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

13.20 – 14.00    Debata: choroba oligometastatyczna – leczenie multimodalne –  Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz, Prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki, Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno, Dr hab. n. med. Roman Sosnowski

14.00 – 14.20    M1HSPC – jak poruszać się w zakresie opcji terapeutycznych, aby umożliwić terapię sekwencyjną – Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

14.20 – 14.40    M0 oraz M1CRPC – co jest lepsze sztywne przestrzeganie reguł czy liberalizm terapeutyczny? – Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

14.40 – 15.00    Nowości w terapii systemowej raka stercza – Dr n. med. Iwona Skoneczna

Sesja IV: Rak Nerki

15.00 – 15.20    Rak nerki – Dr n. med. Piotr Kania

15.20 – 15.40     Rak nerki wysokiego ryzyka – przesłanki za adjuwantową terapia systemową – Dr n. med. Piotr Tomczak

15.40 – 16.20    Debata wokół przypadków rozsianego raka nerki – czy program to kaganiec czy systematyzator terapii? – Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno, Dr hab. n. med. Jakub Kucharz, Dr n. med. Piotr Tomczak

16.20 – 16.40    Aktualna rola inhibitorów kinaz – Dr n. med. Piotr Tomczak

16.40 – 17.00    Od czego zależy skuteczność immunoterapii? – Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

17.00 – 17.20    Czy brak terapii skojarzonej w programie terapeutycznym istotnie pogarsza perspektywy niektórych pacjentów? – Dr hab. n. med. Jakub Kucharz

17.20 – 17.40    Nowości w terapii systemowej raka nerki – Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno


Patroni naukowi


Patroni medialni


Relacje archiwalne