KardioUroPsychiatria - cykl ogólnopolski


Zgodnie z obecnymi priorytetami w ochronie zdrowia to na lekarzach rodzinnych będzie spoczywał obowiązek prowadzenia pacjentów z chorobami urologicznymi, kardiologicznymi i psychicznymi. Starzejące się społeczeństwo, utrudniony dostęp do opieki specjalistycznej i konieczność odciążenia lekarzy specjalistów od niektórych wizyt kontrolnych, wymagają zwiększenia inicjatyw edukacyjnych dla lekarzy rodzinnych. KardioUroPsychiatria to unikatowe wydarzenie pokazujące jak ważna jest współpraca wielospecjalistyczna i w jakim zakresie możliwe jest przekazanie opieki specjalistycznej nad pacjentami z chorobami układu krążenia, psychicznymi i urologicznymi do podstawowej opieki zdrowotnej.

W imieniu Komitetu Naukowego reprezentowanego przez:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

Profesor w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Pododdziału Elektrokardiologii, Prodziekan ds. Integracji i Rozwoju Wydziału Lekarskiego WUM. Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

Lekarz psychiatra, Dyrektor Medyczny Szpitala MindHealth. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM

PROGRAM

09.00-09.10 Powitanie – prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

Sesja I: Kardiologia Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

09.10-09.30 Leczenie niewydolności serca po zespole wieńcowym
09.30-09.50 Przewlekły zespół wieńcowy – na co zwrócić uwagę?
09.50-10.10 Nadciśnienie tętnicze w praktyce POZ
10.10-10.25 10 przykazań od Kardiologa

Sesja II: Psychiatria Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

10.25-10.45 Pacjent z depresją w gabinecie POZ
10.45-11.05 Choroba afektywna dwubiegunowa – aspekty wielodyscyplinarne
11.05-11.25 Terapia uzależnień
11.25-11.40 10 przykazań od psychiatry

Sesja III: Urologia Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

11.40-12.00 Objawy LUTS u mężczyzn
12.00-12.20 Leczenie nawracających infekcji układu moczowego
12.10-12.30 Zaburzenia erekcji – vademecum
12.30-12.45 10 przykazań od urologa