KardioUroPsychiatria - cykl ogólnopolski


Akredytacja INFARMY


Patronat honorowy


Kierownik naukowy

prof. Piotr Radziszewski
Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Program

09.00 – 10.00 Sesja I: Kardiologia

Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

10.00 – 11.00  Sesja II: Psychiatria

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

11.00 – 12.00  Sesja III: Urologia

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

12.00 – 13.00 Pacjent z wielochorobowością, ocierający się o polipragmazję – jak leczyć żeby nie przeszkadzać?

Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar, Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

*Eksperci w trakcie potwierdzenia

Aktualizacja programu: 2023-02-15


Patroni Naukowi


Patroni Medialni