KardioUroPsychiatria - cykl ogólnopolski

KardioUroPsychiatria
- cykl ogólnopolski

13.10.2018 - Wrocław / 27.10.2018 - Lublin


10.11.2018 - Białystok / 24.11.2018 - Szczecin


 Szanowni Państwo!

Soma i psyche są nierozerwalnie połączone ze sobą. Już starożytni Chińczycy uważali, że pęcherz jest zwierciadłem duszy, a serce jest jak żelazo.
Zapraszamy Państwa na podróż przez meandry psychiatrii, kardiologii i urologii. Podróż, w której każdy będzie zarówno przewodnikiem, jak i turystą. Wierzymy, że Państwo będąc wybitnymi praktykami, podzielicie się z nami swoją wiedzą, dołączając do dyskusji, którą zainicjujemy po naszych wykładach.
Serdecznie zapraszamy nie tylko lekarzy rodzinnych, ale również wszystkich zainteresowanych kardiologią, urologią i psychiatrią.

Zapraszamy
Komitet Naukowy i Organizacyjny


Co otrzymam w ramach uczestnictwa w debatach?


NAJLEPSI SPECJALIŚCI

Gwarancja bezpośredniego dialogu oraz wymiany opinii z najlepszymi specjalistami
NOWA WIEDZA

Zdobycie najnowszej wiedzy przekazywanej w praktyczny i zrozumiały sposób oraz dostępność materiałów konferencyjnych i edukacyjnych dla uczestników
KONSULTACJE

Wszyscy wykładowcy będą do dyspozycji osobiście w trakcie trwania konferencji
CERTYFIKAT

Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w konferencji
Akredytacja INFARMY

Wydarzenie objęte Patronatem Honorowym


Zachęcamy do przesyłania opisu trudnych przypadków medycznych, z którymi zetknęli się Państwo podczas swojej praktyki zawodowej.  Będą Państwo mieli możliwość konsultacji z prelegentami, którzy są uznanymi w Polsce autorytetami naukowymi.

Opisy przypadków prosimy kierować na adres: kongresy@smpc.com.pl do: 29 września 2018 (KardioUroPsychiatria we Wrocławiu), 13 października 2018 (KardioUroPsychiatria w Lublinie), 27 października 2018 (KardioUroPsychiatria w Białystoku), 10 listopada 2018 (KardioUroPsychiatria w Szczecinie).


Komitet EkspertówProgram


program_pdf
10:00
11:10
Blok I – Urologia
10:00 - 10:20Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w urologii
prof. Piotr Radziszewski
10:20 - 10:40Jak prowadzić pacjenta BPH w POZ
prof. Piotr Radziszewski
10:40 - 11:10Leczenie infekcji dróg moczowych w POZ
prof. Piotr Radziszewski
11:10
12:30
Blok II – Kardiologia
11:10 - 11:30Kiedy lekarz POZ ma skierować do specjalisty pacjenta z nadciśnieniem tętniczym
dr hab. Filip M. Szymański
11:30 - 11:50Racjonalna terapia choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z chorobami przewlekłymi
dr hab. Filip M. Szymański
11:50 - 12:10Zaburzenia lipidowe - co lekarz POZ wiedzieć powinien
dr hab. Filip M. Szymański
12:10 - 12:30Debata: Leczenie BPH, nadciśnienia tętniczego i profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów kardiourologicznych
dr hab. Filip M. Szymański, prof. Piotr Radziszewski
12:30
13:00
PRZERWA KAWOWA, POCZĘSTUNEK
13:00
14:00
Blok III – Psychiatria
13:00 - 13:30Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń depresyjnych lub depresji - współpraca psychiatry i lekarza POZ
prof. Piotr Gałecki
13:30 - 14:00Rozpoznawanie i prowadzenie w POZ pacjentów z zespołami otępiennymi
prof. Piotr Gałecki
14:00
14:40
Blok IV – Dyskusja o przypadkach klinicznych
14:00 - 14:10Omówienie przypadku kardiologicznego
dr hab. Filip M. Szymański
14:10 - 14:20Omówienie przypadku urologicznego
prof. Piotr Radziszewski
14:20 - 14:30Omówienie przypadku psychiatrycznego 1
prof. Piotr Gałecki
14:30 - 14:40Omówienie przypadku psychiatrycznego 2
prof. Piotr Gałecki

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2018-06-20

program_pdf
10:00
11:10
Blok I – Urologia
10:00 - 10:20Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w urologii
prof. Piotr Radziszewski
10:20 - 10:40Jak prowadzić pacjenta BPH w POZ
prof. Piotr Radziszewski
10:40 - 11:10Leczenie infekcji dróg moczowych w POZ
prof. Piotr Radziszewski
11:10
12:30
Blok II – Kardiologia
11:10 - 11:30Kiedy lekarz POZ ma skierować do specjalisty pacjenta z nadciśnieniem tętniczym
dr hab. Filip M. Szymański
11:30 - 11:50Racjonalna terapia choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z chorobami przewlekłymi
dr hab. Filip M. Szymański
11:50 - 12:10Zaburzenia lipidowe - co lekarz POZ wiedzieć powinien
dr hab. Filip M. Szymański
12:10 - 12:30 Debata: Leczenie BPH, nadciśnienia tętniczego i profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów kardiourologicznych
dr hab. Filip M. Szymański, prof. Piotr Radziszewski
12:30
13:00
PRZERWA KAWOWA, POCZĘSTUNEK
13:00
14:00
Blok III – Psychiatria
13:00 - 13:30Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń depresyjnych lub depresji - współpraca psychiatry i lekarza POZ
prof. Piotr Gałecki
13:30 - 14:00Rozpoznawanie i prowadzenie w POZ pacjentów z zespołami otępiennymi
prof. Piotr Gałecki
14:00
14:40
Blok IV – Dyskusja o przypadkach klinicznych
14:00 - 14:10Omówienie przypadku kardiologicznego
dr hab. Filip M. Szymański
14:10 - 14:20Omówienie przypadku urologicznego
prof. Piotr Radziszewski
14:20 - 14:30Omówienie przypadku psychiatrycznego 1
prof. Piotr Gałecki
14:30 - 14:40Omówienie przypadku psychiatrycznego 2
prof. Piotr Gałecki

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2018-06-20

program_pdf
10:00
11:10
Blok I – Urologia
10:00 - 10:20Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w urologii
prof. Piotr Radziszewski
10:20 - 10:40Jak prowadzić pacjenta BPH w POZ
prof. Piotr Radziszewski
10:40 - 11:10Leczenie infekcji dróg moczowych w POZ
prof. Piotr Radziszewski
11:10
12:30
Blok II – Kardiologia
11:10 - 11:30Kiedy lekarz POZ ma skierować do specjalisty pacjenta z nadciśnieniem tętniczym
dr hab. Filip M. Szymański
11:30 - 11:50Racjonalna terapia choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z chorobami przewlekłymi
dr hab. Filip M. Szymański
11:50 - 12:10Zaburzenia lipidowe - co lekarz POZ wiedzieć powinien
dr hab. Filip M. Szymański
12:10 - 12:30Debata: Leczenie BPH, nadciśnienia tętniczego i profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów kardiourologicznych
dr hab. Filip M. Szymański, prof. Piotr Radziszewski
12:30
13:00
PRZERWA KAWOWA, POCZĘSTUNEK
13:00
14:00
Blok III – Psychiatria
13:00 - 13:30Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń depresyjnych lub depresji - współpraca psychiatry i lekarza POZ
prof. Piotr Gałecki
13:30 - 14:00Rozpoznawanie i prowadzenie w POZ pacjentów z zespołami otępiennymi
prof. Piotr Gałecki
14:00
14:40
Blok IV – Dyskusja o przypadkach klinicznych
14:00 - 14:10Omówienie przypadku kardiologicznego
dr hab. Filip M. Szymański
14:10 - 14:20Omówienie przypadku urologicznego
prof. Piotr Radziszewski
14:20 - 14:30Omówienie przypadku psychiatrycznego 1
prof. Piotr Gałecki
14:30 - 14:40Omówienie przypadku psychiatrycznego 2
prof. Piotr Gałecki

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2018-06-20

program_pdf
10:00
11:10
Blok I – Urologia
10:00 - 10:20 Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w urologii
prof. Piotr Radziszewski
10:20 - 10:40Jak prowadzić pacjenta BPH w POZ
prof. Piotr Radziszewski
10:40 - 11:10Leczenie infekcji dróg moczowych w POZ
prof. Piotr Radziszewski
11:10
12:30
Blok II – Kardiologia
11:10 - 11:30Kiedy lekarz POZ ma skierować do specjalisty pacjenta z nadciśnieniem tętniczym
dr hab. Filip M. Szymański
11:30 - 11:50Racjonalna terapia choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z chorobami przewlekłymi
dr hab. Filip M. Szymański
11:50 - 12:10Zaburzenia lipidowe - co lekarz POZ wiedzieć powinien
dr hab. Filip M. Szymański
12:10 - 12:30Debata: Leczenie BPH, nadciśnienia tętniczego i profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów kardiourologicznych
dr hab. Filip M. Szymański, prof. Piotr Radziszewski
12:30
13:00
PRZERWA KAWOWA, POCZĘSTUNEK
13:00
14:00
Blok III – Psychiatria
13:00 - 13:30Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń depresyjnych lub depresji - współpraca psychiatry i lekarza POZ
prof. Piotr Gałecki
13:30 - 14:00Rozpoznawanie i prowadzenie w POZ pacjentów z zespołami otępiennymi
prof. Piotr Gałecki
14:00
14:40
Blok IV – Dyskusja o przypadkach klinicznych
14:00 - 14:10Omówienie przypadku kardiologicznego
dr hab. Filip M. Szymański
14:10 - 14:20Omówienie przypadku urologicznego
prof. Piotr Radziszewski
14:20 - 14:30 Omówienie przypadku psychiatrycznego 1
prof. Piotr Gałecki
14:30 - 14:40Omówienie przypadku psychiatrycznego 2
prof. Piotr Gałecki

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2018-06-20


Miejsce debat


Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów

 

Wydział Zdrowia
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu,
Plac Powstańców Warszawy 1,
50-153 Wrocław

 

Wydział Zdrowia
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie,
Spokojna 4,
20-914 Lublin

Wydział Zdrowia
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku,
Adama Mickiewicza 3,
15-213 Białystok

Wydział Zdrowia
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie,
Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin


Rejestracja online 


Certyfikat zostanie wysłany, drogą mailową,
w ciągu 10 dni od wydarzenia.

Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek,
godziny: 9:00-17:00

nr telefonu: +48 694 650 989


 

Patroni Naukowi

{"slides_column":3,"slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

Patroni Medialni

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

Wydarzenie organizowane przy wsparciu

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}
80+

WYBITNYCH EKSPERTÓW100+

PRZYPADKÓW KLINICZNYCH200+

PUBLIKACJI NAUKOWYCH2000+

ZADOWOLONYCH UCZESTNIKÓWSmart Medical Pharmaceutical Consultations


Adres:
ul. Bobrowiecka 3a/20
00-728 Warszawa


Kontakt:
Telefon: +48 604 746 950
Email: marketing@smpc.com.pl


Kontakt dla uczestników:
Telefon: +48 694 650 989
Email: kongresy@smpc.com.pl


NIP: 5291802303
REGON: 14695696