Urologia Post Covid

Konferencja szkoleniowa w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy

 

Program

program_pdf

08:30
09:00
Sesja I: Evidence based medicine
08:30-09:00Przedstawienie artykułów
Dr Piotr Zapała, Dr Paweł Rajwa, Dr hab. Roman Sosnowski
09:00
10:30
Sesja II: Sesja inauguracyjna
09:00-09:25Wnioski z analizy opóźnień w wykonywaniu zabiegów operacyjnych w urologii
Prof. Artur A. Antoniewicz
09:25-09:50Co trzeba zmienić aby nadrobić opóźnienia?
Prof. Piotr Chłosta
09:50-10:10Jak z perspektywy NFZ powinno wyglądać redukowanie opóźnień powodowanych COVID
Dyr. Filip Nowak
10:10-10:30Potrzeby, możliwości, realia
Prof. Piotr Radziszewski
10:30
10:45
Przerwa kawowa
10:45
14:25
Sesja III: Nowotwory
10:45
11:40
Nowotwory - Rak Stercza
10:45-10:55Co powodują opóźnienia w leczeniu i diagnostyce - EBM?
Prof. Artur A. Antoniewicz
10:55-11:05Zmiana diagnostyki minimalizująca skutki opóźnień
dr Anna K. Czech
11:05-11:15Zmiana leczenia zabiegowego minimalizująca skutki opóźnień
Prof. Piotr Chłosta
11:15-11:25Zmiana leczenia systemowego minimalizująca skutki opóźnień
Prof. Paweł Wiechno
11:25-11:40Dyskusja okrągłego stołu
Prof. Artur A. Antoniewicz, prof. Anna Czech, prof. Piotr Chłosta, prof. Paweł Wiechno
11:40-12:00Przerwa kawowa
12:00
12:55
Nowotwory - Rak Urotelialny
12:00-12:10Co powodują opóźnienia w leczeniu i diagnostyce - EBM
Prof. Jakub Dobruch
12:10-12:20Zmiana diagnostyki minimalizująca skutki opóźnień
Dr Piotr Zapała
12:20-12:30Zmiana leczenia zabiegowego minimalizująca skutki opóźnień
Prof. Artur A. Antoniewicz
12:30-12:40Zmiana leczenia systemowego minimalizująca skutki opóźnień
Dr hab. Jakub Kucharz
12:40-12:55Dyskusja okrągłego stołu
Prof. Jakub Dobruch, Dr Piotr Zapała, Prof. Artur A. Antoniewicz, Dr hab. Jakub Kucharz
12:55
13:50
Nowotwory - Rak nerki
12:55-13:05Co powodują opóźnienia w leczeniu i diagnostyce - EBM ?
Prof. Piotr Radziszewski
13:05-13:15Zmiana diagnostyki minimalizująca skutki opóźnień
Dr Michał Sutkowski
13:15-13:25Zmiana leczenia zabiegowego minimalizująca skutki opóźnień
Prof. Piotr Radziszewski
13:25-13:35Zmiana leczenia systemowego minimalizująca skutki opóźnień
Dr Piotr Tomczak
13:35-13:50Dyskusja okrągłego stołu
Prof. Piotr Radziszewski, Dr Michał Sutkowski, Dr Piotr Tomczak
13:50-14:00Przerwa kawowa
14:00
14:25
Nowotwory - Rak jądra
14:00-14:10Co powodują opóźnienia w leczeniu i diagnostyce - EBM
Dr hab. Roman Sosnowski
14:10-14:25 Zmiana diagnostyki i leczenia minimalizująca skutki opóźnień
Prof. Paweł Wiechno
14:25
14:55
Sesja IV: BPH
14:25-14:35Co powodują opóźnienia w leczeniu i diagnostyce - EBM
Prof. Piotr Radziszewski
14:35-14:55Tadalafil w terapii LUTS w przebiegu BPH ? nowy standard leczenia
Dr hab. Tomasz Borkowski
14:55
15:05
Przerwa kawowa
15:05
15:35
Sesja V: Kamica
15:05-15:20Co powodują opóźnienia w leczeniu i diagnostyce - EBM
Dr Paweł Rajwa
15:20-15:35Zmiana diagnostyki i leczenia minimalizująca skutki opóźnień
Dr Marek Zawadzki
15:35
15:45
Przerwa kawowa
15:45
16:16
Sesja VI: Infekcje
15:45-16:00Co powodują opóźnienia w leczeniu i diagnostyce - EBM
Dr hab. Dariusz Kawecki
16:00-16:15Zmiana diagnostyki i leczenia minimalizująca skutki opóźnień
Prof. Piotr Radziszewski
16:15
16:25
Przerwa kawowa
16:25
16:55
Sesja VII Urologia Czynnościowa
16:25-16:40Co powodują opóźnienia w leczeniu i diagnostyce - EBM
Dr Tomasz Piecha
16:40-16:55Zmiana diagnostyki i leczenia minimalizująca skutki opóźnień
Prof. Piotr Radziszewski

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.
* Eksperci są w trakcie potwierdzania.

Aktualizacja programu: 2021-02-23

Kierownik naukowy

prof. Piotr Radziszewski
Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Co otrzymam w ramach uczestnictwa w seminarium?


NAJLEPSI SPECJALIŚCI

Gwarancja bezpośredniego dialogu oraz wymiany opinii z najlepszymi specjalistami
NOWA WIEDZA

Zdobycie najnowszej wiedzy przekazywanej w praktyczny i zrozumiały sposób oraz dostępność materiałów konferencyjnych i edukacyjnych dla uczestników
KONSULTACJE

Wszyscy wykładowcy będą do dyspozycji osobiście w trakcie trwania konferencji
CERTYFIKAT

Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w konferencji w ciągu 10 dni od wydarzenia (drogą mailową)
Rejestracja online Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek,
godziny: 9:00-17:00

nr telefonu: +48 602 767 735
e-mail: kongresy@debaty-zdrowie.pl


Rejestracja bezpłatna

Zapisz się


Patroni medialni