Interdyscyplinarne oblicza raka piersi


REJESTRACJA BEZPŁATNA

Kierownik naukowy

dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka
Klinika Onkologii i Radioterapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk


Program

17:00-17:10    Powitanie

17:10-17:30    Leczenie zaawansowanego raka piersi – próba balansowania dowodów z doświadczeniem

                         dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka

17:30-17:50    Dane z rzeczywistej praktyki klinicznej i ich znaczenie dla płatnika, lekarza i pacjenta

                         prof. dr hab. Marcin Czech 

17:50-18:00   Dyskusja

                         dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka,  prof. dr hab. Marcin Czech

18:00-18:30   Pytania od uczestników

                         dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka,  prof. dr hab. Marcin Czech            


Rejestracja online Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek,
godziny: 9:00-16:00

nr telefonu: +48 602 767 735
e-mail: kongresy@debaty-zdrowie.pl


REJESTRACJA BEZPŁATNAOrganizator