Szczepienia u pacjentów z chorobami przewlekłymi

Szczepienia u pacjentów
z chorobami przewlekłymi

15.06.2019r.

(sobota)
Warszawa


Szanowni Państwo!

Szczepionki zmieniły medycynę, stawiając jednocześnie przed nami wiele wyzwań. Wraz ze starzejącym się społeczeństwem, coraz większą liczbą pacjentów z chorobami przewlekłymi i onkologicznymi, pojawił się problem jak wykonywać  szczepienia ochronne w tych grupach pacjentów. Dodatkowo często spotykamy się z problemem decyzyjnym  szczepień w okresie ciąży.
Często w codziennej praktyce lekarskiej stajemy przed dylematem szczepić, nie szczepić i kiedy szczepić, aby pomóc naszym pacjentom. Te dylematy legły u podstaw stworzenia programu seminarium „Szczepienia u pacjentów z chorobami przewlekłymi”.
Do udziału w Seminarium zostali zaproszeni wybitni przedstawiciele Polskiej Medycyny. Stworzone zostały zespoły Ekspertów w danej dziedzinie i wakcynologów. Odpowiedzą oni na nurtujące nas pytania, wzbogacone o interaktywną dyskusję nad przypadkami klinicznymi.
Na zakończenie Seminarium chcieliśmy Państwu zaproponować dyskusje ekspertów na temat zagadnień szczepień w medycynie podróży u pacjentów z chorobami przewlekłymi. W trakcie dyskusji przedstawione zostaną rzeczywiste przypadki kliniczne,
z którymi zetknęli się nasi Eksperci.

Do zobaczenia w Warszawie,
Komitet Naukowy i Organizacyjny

 

Co otrzymam w ramach uczestnictwa w seminarium?


NAJLEPSI SPECJALIŚCI

Gwarancja bezpośredniego dialogu oraz wymiany opinii z najlepszymi specjalistami
NOWA WIEDZA

Zdobycie najnowszej wiedzy przekazywanej w praktyczny i zrozumiały sposób oraz dostępność materiałów konferencyjnych i edukacyjnych dla uczestników
KONSULTACJE

Wszyscy wykładowcy będą do dyspozycji osobiście w trakcie trwania konferencji
CERTYFIKAT

Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w konferencjiKomitet Ekspertów

Program


program_pdf

09:00
09:15
Wykład wprowadzający: Szczepienia a polityka zdrowotna
09:15
10:00
Sesja I Kardiologia
09:15 - 09:30Czy i jak zakażenia zagrażają pacjentom z chorobami układu sercowo- naczyniowego?
dr hab. Andrzej Ciszewski
09:30 - 09:45Korzyści ze szczepień przeciw grypie i pneumokokom u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego w świetle współczesnych dowodów naukowych
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
09:45 - 10:00 Prezentacja przypadków z głosowaniem interaktywnym i dyskusją
10:00
12:50
Sesja II Neurologia
10:00 - 10:15Zakażenia jako częste powikłania chorób neurologicznych
prof. Dagmara Mirowska-Guzel
10:15 - 10:30Bezpieczeństwo i skuteczność szczepień u pacjentów z chorobami neurologicznymi
dr hab. Aneta Nitsch-Osuch
10:30 - 10:45Prezentacja przypadków z głosowaniem interaktywnym i dyskusją
10:45
11:15
PRZERWA KAWOWA
11:15 - 12:00Panel dyskusyjny - Szczepienia dzieci w grupach ryzyka
dr hab. Aneta Nitsch-Osuch, dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
12:00 - 12:20Zagrożenia zdrowia publicznego wynikające z ruchu antyszczepionkowego
dr n. hum. Karolina Zioło
12:20 - 12:50Panel dyskusyjny - Zagrożenia zdrowia publicznego wynikające z ruchu antyszczepionkowego
dr hab. Aneta Nitsch-Osuch, dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
12:50
13:35
Sesja III Onkologia
12:50 - 13:05O potrzebie szczepień u pacjentów z chorobą nowotworową - czy i kiedy są wskazane?
dr n. med. Agnieszka Piekarska
13:05 - 13:20Zapobieganie chorobom zakaźnych w otoczeniu pacjenta onkologicznego - strategia kokonowa szczepień
dr hab. Ernest Kuchar
13:20 - 13:35Prezentacja przypadków z głosowaniem interaktywnym i dyskusją
13:35
14:20
Sesja IV Alergologia
13:35 - 13:50 Zakażenia jako główna przyczyna zaostrzeń chorób przewlekłych układu oddechowego- dlaczego o szczepieniach myślimy za mało, a jeśli już - to za późno?
prof. Adam Antczak
13:50 - 14:05Bezpieczeństwo i skuteczność szczepień przeciw grypie i pneumokokom u pacjentów z chorobami układu oddechowego
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
14:05 - 14:20Prezentacja przypadków z głosowaniem interaktywnym i dyskusją
14:20
14:50
PRZERWA KAWOWA, POCZĘSTUNEK
14:50
15:35
Sesja V Diabetologia
14:50 - 15:05Błędne koło chorobowe u pacjentów z cukrzycą - wpływ infekcji na przebieg choroby
dr n. med. Marcin Kosmalski
15:05 - 15:20Jakie korzyści ze szczepień odnoszą chorzy z cukrzycą - przegląd aktualnych wyników badań
dr hab. Ernest Kuchar
15:20 - 15:35Prezentacja przypadków z głosowaniem interaktywnym i dyskusją
15:35
16:20
Sesja VI Ginekologia
15:35 - 15:50Choroby zakaźne, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom u ciężarnych- przebieg i powikłania
dr hab. Ewa Romejko-Wolniewicz
15:50 - 16:05Szczepienia u ciężarnych - fakty vs mity
dr hab. Aneta Nitsch-Osuch
16:05 - 16:20Prezentacja przypadków z głosowaniem interaktywnym i dyskusją
16:20
17:20
Medycyna podróży – Dyskusja o przypadkach
16:20 - 16:40Szczepienie ciężarnej i szczepienie pacjenta z SM
dr hab. Aneta Nitsch-Osuch
16:40 - 17:00Szczepienie pacjenta po terapii onkologicznej i szczepienie pacjenta z cukrzycą
dr hab. Ernest Kuchar
17:00 - 17:20Szczepienie pacjenta po incydencie wieńcowym i szczepienie pacjenta z astmą oskrzelową
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2018-08-24


 

Miejsce kongresu


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zdrowia
Plac Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa

Rejestracja online Certyfikat zostanie wysłany, drogą mailową,
w ciągu 10 dni od wydarzenia.

Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek,
godziny: 9:00-17:00

nr telefonu: +48 694 650 989


Rejestracja bezpłatna

Zarejestruj sięPatroni Naukowi

Patroni MedialniSmart Medical Pharmaceutical Consultations


Adres:
ul. Bobrowiecka 3a/20
00-728 Warszawa


Kontakt:
Telefon: +48 604 746 950
Email: kongresy@smpc.com.pl


Kontakt
Telefon: +48 694 650 989
Email:biuro@smpc.com.pl


NIP: 5291802303
REGON: 14695696