OnkoUrologia - cykl ogólnopolski

OnkoUrologia

cykl ogólnopolski

Poznań - 28.09.2018 (piątek)

Lublin - 26.10.2018 (piątek)
Białystok - 23.11.2018 (piątek)
Gdańsk - 16.11.2018 (piątek)

Szanowni Państwo!

W codziennej krzątaninie, w mnogości formularzy często zapominamy o zwykłej rozmowie z naszymi Koleżankami i Kolegami po fachu. Jeździmy na duże zjazdy, słuchamy wykładów ex cathedra, a zapominamy o wymianie doświadczeń pomiędzy praktykami. Taką wymianę doświadczeń chcemy Państwu zaproponować w formie debat o najczęstszych nowotworach urologicznych. Krótkie wykłady będą jedynie szkicem do dyskusji interdyscyplinarnej, do dzielenia się wiedzą o ciekawych przypadkach, do kontestowania wytycznych. Serdecznie zapraszamy onkologów, radiologów, radioterapeutów i urologów do wspólnej wymiany myśli.

Zapraszamy
Komitet Naukowy i Organizacyjny


Co otrzymam w ramach uczestnictwa w debatach?


NAJLEPSI SPECJALIŚCI

Gwarancja bezpośredniego dialogu oraz wymiany opinii z najlepszymi specjalistami
NOWA WIEDZA

Zdobycie najnowszej wiedzy przekazywanej w praktyczny i zrozumiały sposób oraz dostępność materiałów konferencyjnych i edukacyjnych dla uczestników
KONSULTACJE

Wszyscy wykładowcy będą do dyspozycji osobiście w trakcie trwania konferencji
CERTYFIKAT

Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w konferencji


Zachęcamy do przesyłania opisu trudnych przypadków medycznych, z którymi zetknęli się Państwo podczas swojej praktyki zawodowej.  Będą Państwo mieli możliwość konsultacji z prelegentami, którzy są uznanymi w Polsce autorytetami naukowymi.

Opisy przypadków prosimy kierować na adres: kongresy@smpc.com.pl do: 14 września 2018 (OnkoUrologia w Poznaniu), 12 października 2018 (OnkoUrologia w Lublinie), 26 października 2018 (OnkoUrologia w Białymstoku), 2 listopada 2018 (OnkoUrologia w Gdańsku).Komitet NaukowyProgram


program_pdf

10:30
13:15
Blok I Rak prostaty
10:30
10:50
Wykład otwierający - Współpraca urolog-onkolog w ramach programów lekowych
prof. Piotr Radziszewski, prof. Paweł Wiechno
10:50
13:00
Blok I - Rak prostaty
10:50 - 11:10Prostatektomia radykalna - sesja video
dr hab. Andrzej Antczak
11:10 - 11:30Radioterapia - jaka i u kogo?
prof. Piotr Milecki
11:30 - 11:45Diagnostyka wznowy - badania biochemiczne i molekularne
prof. Piotr Radziszewski
11:45 - 12:00Diagnostyka wznowy - badania obrazowe
dr n. med. Leopold Bakoń
12:00 - 12:30Hormonoterapia i chemioterapia
prof. Paweł Wiechno
12:30 - 12:45Nowoczesne leczenie zmian kostnych w zaawansowanym raku stercza
prof. Piotr Radziszewski
12:45 - 13:15Pacjent z nowotworem wysokiego ryzyka - współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo
Moderator: dr Radosław Osmański Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, prof. Paweł Wiechno, prof. Piotr Milecki, prof. Zbigniew Kwias
13:15
13:45
PRZERWA KAWOWA
13:45
15:35
Blok II Rak nerki
13:45 - 14:05Diagnostyka obrazowa raka nerki
dr n. med. Leopold Bakoń
14:05 - 14:20Sesja video - operacje raka nerki
prof. Piotr Radziszewski
14:20 - 14:35Protokoły follow-up w raku nerki
prof. Piotr Radziszewski
14:35 - 15:05Leczenie systemowe w raku nerki. Jakie, kiedy, u kogo?
prof. Paweł Wiechno
15:05 - 15:35Pierwotnie przerzutowy rak nerki - Współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo
Moderator: prof. Zbigniew Kwias Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, prof. Paweł Wiechno, dr Radosław Osmański, dr hab. Andrzej Antczak
15:35
16:05
PRZERWA KAWOWA, POCZĘSTUNEK
16:05
18:15
Blok III Rak pęcherza
16:05 - 16:20Diagnostyka obrazowa raka pęcherza
dr n. med. Leopold Bakoń
16:20 - 16:40BCG terapia - schematy i leczenie powikłań
prof. Piotr Radziszewski
16:40 - 17:10TURT i cystektomia - sesja video
dr hab. Andrzej Antczak
17:10 - 17:40Leczenie systemowe w raku pęcherza. Jakie, kiedy i u kogo?
prof. Paweł Wiechno
17:40 - 17:55Radioterapia w raku pęcherza
prof. Piotr Milecki
17:55 - 18:15PT1HG - wyzwanie dla Konsylium?
Moderator: prof. Piotr Radziszewski Uczestnicy: prof. Piotr Milecki, prof. Paweł Wiechno, dr Radosław Osmański, prof. Zbigniew Kwias

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2018-09-18

program_pdf

10:30
10:50
Wykład otwierający - Współpraca urolog-onkolog w ramach programów lekowych
prof. Piotr Radziszewski, prof. Paweł Wiechno
10:50
13:15
Blok I Rak prostaty
10:50 - 11:10Prostatektomia radykalna - sesja video
dr n. med. Przemysław Mitura
11:10 - 11:30Radioterapia - jaka i u kogo?
dr n. med. Krzysztof Paprota
11:30 - 11:45Diagnostyka wznowy - badania biochemiczne i molekularne
prof. Piotr Radziszewski
11:45 - 12:00Diagnostyka wznowy - badania obrazowe
dr n. med. Leopold Bakoń
12:00 - 12:30Hormonoterapia i chemioterapia
prof. Paweł Wiechno
12:30 - 12:45Nowoczesne leczenie zmian kostnych w zaawansowanym raku stercza
prof. Piotr Radziszewski
12:45 - 13:15Pacjent z nowotworem wysokiego ryzyka - współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo
Moderator: prof. Piotr Radziszewski
Uczestnicy: prof. Paweł Wiechno, dr n. med. Krzysztof Paprota, dr n. med. Przemysław Mitura
13:15
13:45
PRZERWA KAWOWA
13:45
15:45
Blok II Rak nerki
13:45 - 14:05Diagnostyka obrazowa raka nerki
dr n. med. Leopold Bakoń
14:05 - 14:20Sesja video - operacje raka nerki
prof. Krzysztof Bar
14:20 - 14:35Protokoły follow -up w raku nerki
prof. Piotr Radziszewski
14:35 - 15:05Leczenie systemowe w raku nerki. Jakie, kiedy, u kogo?
prof. Paweł Wiechno
15:05 - 15:15Nowe rejestracje w leczeniu raka nerkowokomórkowego
prof. Paweł Wiechno
15:15 - 15:45Pierwotnie przerzutowy rak nerki - Współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo
Moderator: prof. Paweł Wiechno Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, dr n. med. Przemysław Mitura
15:45
16:05
PRZERWA KAWOWA, POCZĘSTUNEK
16:05
18:15
Blok III Rak pęcherza
16:05 - 16:20Diagnostyka obrazowa raka pęcherza
dr n. med. Leopold Bakoń
16:20 - 16:40BCG terapia - schematy i leczenie powikłań
prof. Piotr Radziszewski
16:40 - 17:10TURT i cystektomia - sesja video
prof. Krzysztof Bar
17:10 - 17:40Leczenie systemowe w raku pęcherza. Jakie, kiedy i u kogo?
prof. Paweł Wiechno
17:40 - 17:55Radioterapia w raku pęcherza
dr n. med. Dariusz Surdyka
17:55 - 18:15PT1HG - wyzwanie dla Konsylium?
Moderator: dr n. med. Przemysław Mitura Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, prof. Paweł Wiechno, dr n. med. Dariusz Surdyka

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2018-10-26

program_pdf

11:00
11:20
Wykład otwierający - Współpraca urolog-onkolog w ramach programów lekowych
prof. Piotr Radziszewski, prof. Paweł Wiechno
11:20
13:25
Blok I Rak prostaty
11:20 - 11:40Prostatektomia radykalna - sesja video
dr Wojciech Piaskowski
11:40 - 11:55Diagnostyka wznowy: badania biochemiczne i molekularne
prof. Piotr Radziszewski
11:55 - 12:10Diagnostyka wznowy: badania obrazowe
dr n. med. Leopold Bakoń
12:10 - 12:40 Hormonoterapia i chemioterapia
prof. Paweł Wiechno
12:40 - 12:55Nowoczesne leczenie zmian kostnych w zaawansowanym raku stercza
prof. Piotr Radziszewski
12:55 - 13:25Pacjent z nowotworem wysokiego ryzyka - współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo
Moderator: dr hab. Renata Zaucha Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, prof. Paweł Wiechno, dr Wojciech Piaskowski
13:25
14:00
PRZERWA KAWOWA, POCZĘSTUNEK
14:00
16:00
Blok II Rak nerki
14:00 - 14:20Diagnostyka obrazowa raka nerki
dr n. med. Leopold Bakoń
14:20 - 14:35Sesja video - operacje raka nerki
dr Adam Kałużny
14:35 - 14:50Protokoły follow - up w raku nerki
prof. Piotr Radziszewski
14:50 - 15:20Leczenie systemowe w raku nerki. Jakie, kiedy, u kogo?
prof. Paweł Wiechno
15:20 - 15:30Nowe rejestracje w leczeniu raka nekowokomórkowego
prof. Paweł Wiechno
15:30 - 16:00Pierwotnie przerzutowy rak nerki - Współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo.
Moderator: prof. Paweł Wiechno Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, dr hab. Renata Zaucha, dr Adam Kałużny
16:00
16:15
PRZERWA KAWOWA
16:15
18:00
Blok III Rak pęcherza
16:15 - 16:30Diagnostyka obrazowa raka pęcherza
dr n. med. Leopold Bakoń
16:30 - 16:50BCG terapia - schematy i leczenie powikłań
prof. Piotr Radziszewski
16:50 - 17:20TURT i cystektomia - sesja video
dr n. med. Wojciech Połom
17:20 - 17:40Leczenie systemowe w raku pęcherza. Jakie, kiedy i u kogo?
prof. Paweł Wiechno
17:20 - 18:00PT1HG - wyzwanie dla Konsylium?
Moderator: dr hab. Renata Zaucha Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski,prof. Paweł Wiechno, dr n. med. Wojciech Połom

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2018-11-14

program_pdf

10:30
10:50
Wykład otwierający - Współpraca urolog-onkolog w ramach programów lekowych
prof. Piotr Radziszewski
10:50
12:50
Blok I Rak nerki
10:50 - 11:10Diagnostyka obrazowa raka nerki
dr n. med. Leopold Bakoń
11:10 - 11:26Sesja video - operacje raka nerki
dr n. med. Robert Kozłowski
11:25 - 11:40Protokoły follow - up w raku nerki
prof. Piotr Radziszewski
11:40 - 12:10Leczenie systemowe w raku nerki. Jakie, kiedy, u kogo?
dr n. med. Jakub Kucharz
12:10 - 12:20Nowe rejestracje w leczeniu raka nerkowokomórkowego
dr n. med. Jakub Kucharz
12:20 - 12:50Pierwotnie przerzutowy rak nerki - Współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo
Moderator : dr n. med. Jakub Kucharz Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, prof. Barbara Darewicz
12:50
13:30
PRZERWA KAWOWA, LUNCH
13:30
15:55
Blok II Rak prostaty
13:30 - 13:50Prostatektomia radykalna - sesja video
prof. Barbara Darewicz
13:50 - 14:10Radioterapia - jaka i u kogo?
dr n. med. Tomasz Filipowski
14:10 - 14:40Diagnostyka wznowy: badania biochemiczne i molekularne badania obrazowe
prof. Piotr Radziszewski, dr n. med. Leopold Bakoń
14:40 - 15:10Hormonoterapia i chemioterapia
dr n. med. Iwona Skoneczna
15:10 - 15:25Nowoczesne leczenie zmian kostnych w zaawansowanym raku stercza
prof. Piotr Radziszewski
15:25 - 15:55Pacjent z nowotworem wysokiego ryzyka - współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo
Moderator: prof. Piotr Radziszewski Uczestnicy: dr n. med. Iwona Skoneczna, dr n. med. Robert Kozłowski, dr n. med. Tomasz Filipowski
15:55
16:15
PRZERWA KAWOWA
16:15
18:25
Blok III Rak pęcherza
16:15 - 16:30Diagnostyka obrazowa raka pęcherza
dr n. med. Leopold Bakoń
16:30 - 16:50BCG terapia - schematy i leczenie powikłań
prof. Piotr Radziszewski
16:50 - 17:20TURT i cystektomia - sesja video
prof. Barbara Darewicz
17:20 - 17:50Leczenie systemowe w raku pęcherza. Jakie, kiedy i u kogo?
dr n. med. Iwona Skoneczna
17:50 - 18:05Radioterapia w raku pęcherza
dr n. med. Tomasz Filipowski
18:05 - 18:25PT1HG - wyzwanie dla Konsylium
Moderator: prof. Barbara Darewicz Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, dr n. med. Iwona Skoneczna, dr n. med. Tomasz Filipowski

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2018-11-22


 

Miejsce debat


Sala Celichowskiego,
Budynek C, III piętro
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu,
Aleja Niepodległości 16/18,
61-713 Poznań

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie,
Jaczewskiego 8,
20-954 Lublin

 

Collegium Biomedicum,
Sala wykładowa im. prof. Włodzimierza Mozołowskiego (C)
ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk

 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Klinika Urologii,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, Białystok,


Rejestracja online Certyfikat zostanie wysłany, drogą mailową,
w ciągu 10 dni od wydarzenia.

Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek,
godziny: 9:00-17:00

nr telefonu: +48 694 650 989


Patronat Honorowy
OnkoUrologia w Poznaniu

Patroni Naukowi

Patroni Medialni

Wydarzenie organizowane przy wsparciuSmart Medical Pharmaceutical Consultations


Adres:
ul. Bobrowiecka 3a/20
00-728 Warszawa


Kontakt:
Telefon: +48 604 746 950
Email: kongresy@smpc.com.pl


Kontakt
Telefon: +48 694 650 989
Email:biuro@smpc.com.pl


NIP: 5291802303
REGON: 14695696