OnkoUrologia - cykl ogólnopolski

OnkoUrologia

cykl ogólnopolski

Poznań - 28.09.2018 (piątek)

Lublin - 26.10.2018 (piątek)
Białystok - 09.11.2018 (piątek)
Gdańsk - 16.11.2018 (piątek)

Szanowni Państwo!

W codziennej krzątaninie, w mnogości formularzy często zapominamy o zwykłej rozmowie z naszymi Koleżankami i Kolegami po fachu. Jeździmy na duże zjazdy, słuchamy wykładów ex cathedra, a zapominamy o wymianie doświadczeń pomiędzy praktykami. Taką wymianę doświadczeń chcemy Państwu zaproponować w formie debat o najczęstszych nowotworach urologicznych. Krótkie wykłady będą jedynie szkicem do dyskusji interdyscyplinarnej, do dzielenia się wiedzą o ciekawych przypadkach, do kontestowania wytycznych. Serdecznie zapraszamy onkologów, radiologów, radioterapeutów i urologów do wspólnej wymiany myśli.

Zapraszamy
Komitet Naukowy i Organizacyjny


Co otrzymam w ramach uczestnictwa w debatach?


NAJLEPSI SPECJALIŚCI

Gwarancja bezpośredniego dialogu oraz wymiany opinii z najlepszymi specjalistami
NOWA WIEDZA

Zdobycie najnowszej wiedzy przekazywanej w praktyczny i zrozumiały sposób oraz dostępność materiałów konferencyjnych i edukacyjnych dla uczestników
KONSULTACJE

Wszyscy wykładowcy będą do dyspozycji osobiście w trakcie trwania konferencji
CERTYFIKAT

Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w konferencji


Zachęcamy do przesyłania opisu trudnych przypadków medycznych, z którymi zetknęli się Państwo podczas swojej praktyki zawodowej.  Będą Państwo mieli możliwość konsultacji z prelegentami, którzy są uznanymi w Polsce autorytetami naukowymi.

Opisy przypadków prosimy kierować na adres: kongresy@smpc.com.pl do: 14 września 2018 (OnkoUrologia w Poznaniu), 12 października 2018 (OnkoUrologia w Lublinie), 26 października 2018 (OnkoUrologia w Białymstoku), 2 listopada 2018 (OnkoUrologia w Gdańsku).Komitet EkspertówProgram


program_pdf
10:30
10:50
Wykład otwierający - Współpraca urolog-onkolog w ramach programów lekowych - prof. Piotr Radziszewski, prof. Paweł Wiechno
10:50
13:00
Blok I - Rak prostaty
10:50 - 11:10Prostatektomia radykalna - sesja video
dr hab. Andrzej Antczak
11:10 - 11:30Radioterapia - jaka i u kogo?
prof. Piotr Milecki
11:30 - 11:45Diagnostyka wznowy - badania biochemiczne i molekularne
prof. Piotr Radziszewski
11:45 - 12:00Diagnostyka wznowy - badania obrazowe
dr n. med. Leopold Bakoń
12:00 - 12:30Hormonoterapia i chemioterapia
prof. Paweł Wiechno
12:30 - 13:00Pacjent z nowotworem wysokiego ryzyka - współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo
Moderator: dr Radosław Osmański Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, prof. Paweł Wiechno, prof. Piotr Milecki
13:00
13:30
PRZERWA KAWOWA
13:30
15:20
Blok II Rak nerki
13:30 - 13:50Diagnostyka obrazowa raka nerki
dr n. med. Leopold Bakoń
13:50 - 14:05Sesja video - operacje raka nerki
prof. Piotr Radziszewski
14:05 - 14:20Protokoły follow-up w raku nerki
prof. Piotr Radziszewski
14:20 - 14:50Leczenie systemowe w raku nerki. Jakie, kiedy, u kogo?
prof. Paweł Wiechno
14:50 - 15:20Pierwotnie przerzutowy rak nerki - Współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo
Moderator: dr hab. Andrzej Antczak Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, prof. Paweł Wiechno, dr Radosław Osmański
15:20
15:50
PRZERWA KAWOWA, POCZĘSTUNEK
15:50
18:00
Blok III Rak pęcherza
15:50 - 16:05Diagnostyka obrazowa raka pęcherza
dr n. med. Leopold Bakoń
16:05 - 16:25BCG terapia - schematy i leczenie powikłań
prof. Piotr Radziszewski
16:25 - 16:55TURT i cystektomia - sesja video
dr hab. Andrzej Antczak
16:55 - 17:25Leczenie systemowe w raku pęcherza. Jakie, kiedy i u kogo?
prof. Paweł Wiechno
17:25 - 17:40Radioterapia w raku pęcherza
prof. Piotr Milecki
17:40 - 18:00PT1HG - wyzwanie dla Konsylium?
Moderator: prof. Piotr Radziszewski Uczestnicy: prof. Piotr Milecki, prof. Paweł Wiechno, dr Radosław Osmański

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2018-08-07

program_pdf
10:30
10:50
Wykład otwierający - Współpraca urolog-onkolog w ramach programów lekowych (prof. Piotr Radziszewski, dr Iwona Skoneczna)
10:50
13:00
Blok I Rak prostaty
10:50 - 11:10Prostatektomia radykalna - sesja video
prof. Krzysztof Bar
11:10 - 11:30Radioterapia - jaka i u kogo?
dr Krzysztof Paprota
11:30 - 11:45Diagnostyka wznowy - badania biochemiczne i molekularne
prof. Piotr Radziszewski
11:45 - 12:00Diagnostyka wznowy - badania obrazowe
dr Leopold Bakoń
12:00 - 12:30Hormonoterapia i chemioterapia
dr n. med. Iwona Skoneczna
12:30 - 13:00Pacjent z nowotworem wysokiego ryzyka - współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo
Moderator: prof. Piotr Radziszewski Uczestnicy: dr n. med. Iwona Skoneczna, prof. Krzysztof Bar, dr n. med. Krzysztof Paprota
13:00
13:30
PRZERWA KAWOWA
13:30
15:20
Blok II Rak nerki
13:30 - 13:50Diagnostyka obrazowa raka nerki
Dr Leopold Bakoń
13:50 - 14:05Sesja video - operacje raka nerki
prof. Krzysztof Bar
14:05 - 14:20Protokoły follow -up w raku nerki
prof. Piotr Radziszewski
14:20 - 14:50Leczenie systemowe w raku nerki. Jakie, kiedy, u kogo?
dr Iwona Skoneczna
14:50 - 15:20Pierwotnie przerzutowy rak nerki - Współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo
Moderator: dr Iwona Skoneczna Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, dr Radosław Starownik, dr Iwona Skoneczna
15:20
15:50
PRZERWA KAWOWA, POCZĘSTUNEK
15:50
18:00
Blok III Rak pęcherza
15:50 - 16:05Diagnostyka obrazowa raka pęcherza
dr Leopold Bakoń
16:05 - 16:25BCG terapia - schematy i leczenie powikłań
prof. Piotr Radziszewski
16:25 - 16:55TURT i cystektomia - sesja video
dr Radosław Starownik
16:55 - 17:25Leczenie systemowe w raku pęcherza. Jakie, kiedy i u kogo?
dr Iwona Skoneczna
17:25 - 17:40Radioterapia w raku pęcherza
dr Krzysztof Paprota
17:40 - 18:00PT1HG - wyzwanie dla Konsylium?
Moderator: prof. Krzysztof Bar Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, dr Iwona Skoneczna, dr Krzysztof Paprota

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2018-06-29

program_pdf
10:30
10:50
Wykład otwierający - Współpraca urolog-onkolog w ramach programów lekowych (prof. Piotr Radziszewski, dr Iwona Skoneczna)
10:50
13:00
Blok I Rak prostaty
10:50 - 11:10Prostatektomia radykalna - sesja video
prof. Barbara Darewicz
11:10 - 11:30Radioterapia - jaka i u kogo?
dr Tomasz Maksimowicz
11:30 - 11:45Diagnostyka wznowy - badania biochemiczne i molekularne
prof. Piotr Radziszewski
11:45 - 12:00Diagnostyka wznowy - badania obrazowe
dr Leopold Bakoń
12:00 - 12:30Hormonoterapia i chemioterapia
dr Iwona Skoneczna
12:30 - 13:00Pacjent z nowotworem wysokiego ryzyka - współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo
Moderator: prof. Piotr Radziszewski Uczestnicy: dr Iwona Skoneczna, dr Robert Kozłowski, dr Tomasz Maksimowicz, dr Elwira Matuszewska
13:00
13:30
PRZERWA KAWOWA
13:30
15:20
Blok II Rak nerki
13:30 - 13:50Diagnostyka obrazowa raka nerki
dr Leopold Bakoń
13:50 - 14:05Sesja video - operacje raka nerki
dr Robert Kozłowski
14:05 - 14:20Protokoły follow-up w raku nerki
prof. Piotr Radziszewski
14:20 - 14:50Leczenie systemowe w raku nerki. Jakie, kiedy, u kogo?
dr Iwona Skoneczna
14:50 - 15:20Pierwotnie przerzutowy rak nerki - Współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo
Moderator : dr Iwona Skoneczna Uczestnicy: dr Elwira Matuszewska, prof. Piotr Radziszewski, prof. Barbara Darewicz
15:20
15:50
PRZERWA KAWOWA, POCZĘSTUNEK
15:50
18:00
Blok III Rak pęcherza
15:50 - 16:05Diagnostyka obrazowa raka pęcherza
dr Leopold Bakoń
16:05 - 16:25BCG terapia - schematy i leczenie powikłań
prof. Piotr Radziszewski
16:25 - 16:55TURT i cystektomia - sesja video
prof. Barbara Darewicz
16:55 - 17:25Leczenie systemowe w raku pęcherza. Jakie, kiedy i u kogo?
dr Iwona Skoneczna
17:25 - 17:40Radioterapia w raku pęcherza
dr Tomasz Maksimowicz
17:40 - 18:00PT1HG - wyzwanie dla Konsylium?
Moderator: prof. Barbara Darewicz Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, dr Iwona Skoneczna, dr Tomasz Maksimowicz

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2018-07-04

program_pdf
10:30
10:50
Wykład otwierający - Współpraca urolog-onkolog w ramach programów lekowych (prof. Piotr Radziszewski, dr Iwona Skoneczna)
10:50
13:00
Blok I Rak prostaty
10:50 - 11:10Prostatektomia radykalna - sesja video
prof. Marcin Słojewski
11:10 - 11:30Radioterapia - jaka i u kogo?
dr Michał Falco
11:30 - 11:45Diagnostyka wznowy: badania biochemiczne i molekularne
Piotr Radziszewski
11:45 - 12:00Diagnostyka wznowy: badania obrazowe
Leopold Bakoń
12:00 - 12:30 Hormonoterapia i chemioterapia
prof. Paweł Wiechno
12:30 - 13:00Pacjent z nowotworem wysokiego ryzyka - współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo
Moderator: prof. Piotr Radziszewski Uczestnicy: prof. Paweł Wiechno, prof. Marcin Słojewski, dr Michał Falco
13:00
13:30
PRZERWA KAWOWA, POCZĘSTUNEK
13:30
15:20
Blok II Rak nerki
13:30 - 13:50Diagnostyka obrazowa raka nerki
dr Leopold Bakoń
13:50 - 14:05Sesja video - operacje raka nerki
prof. Marcin Słojewski
14:05 - 14:20Protokoły follow -up w raku nerki
prof. Piotr Radziszewski
14:20 - 14:50Leczenie systemowe w raku nerki. Jakie, kiedy, u kogo?
prof. Paweł Wiechno
14:50 - 15:20Pierwotnie przerzutowy rak nerki - Współpraca interdyscyplinarna. Konsylium na żywo.
Moderator: prof. Marcin Słojewski Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, prof. Paweł Wiechno, prof. Tomasz Byrski
15:20
15:50
PRZERWA KAWOWA
15:50
18:00
Blok III Rak pęcherza
15:50 - 16:05Diagnostyka obrazowa raka pęcherza
dr Leopold Bakoń
16:05 - 16:25BCG terapia - schematy i leczenie powikłań
prof. Piotr Radziszewski
16:25 - 16:55TURT i cystektomia - sesja video
prof. Marcin Słojewski
16:55 - 17:25Leczenie systemowe w raku pęcherza. Jakie, kiedy i u kogo?
prof. Paweł Wiechno
17:25 - 17:40Radioterapia w raku pęcherza
dr n. med. Michał Falco
17:40 - 18:00PT1HG - wyzwanie dla Konsylium?
Moderator: prof. Tomasz Byrski Uczestnicy: prof. Piotr Radziszewski, prof. Marcin Słojewski, dr Michał Falco, prof. Paweł Wiechno

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2018-06-29


 

Miejsce debat


Wydział Zdrowia
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu,
Aleja Niepodległości 16/18,
61-713 Poznań

Wydział Zdrowia
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
Spokojna 4,
20-914 Lublin

Wydział Zdrowia
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
Adama Mickiewicza 3,
15-213 Białystok

 

Wydział Zdrowia
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku,
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk


Rejestracja online Certyfikat zostanie wysłany, drogą mailową,
w ciągu 10 dni od wydarzenia.

Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek,
godziny: 9:00-17:00

nr telefonu: +48 694 650 989


Patroni Naukowi

{"slides_column":2,"slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

Patroni Medialni

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

Wydarzenie organizowane przy wsparciu

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}
80+

WYBITNYCH EKSPERTÓW100+

PRZYPADKÓW KLINICZNYCH200+

PUBLIKACJI NAUKOWYCH2000+

ZADOWOLONYCH UCZESTNIKÓWSmart Medical Pharmaceutical Consultations


Adres:
ul. Bobrowiecka 3a/20
00-728 Warszawa


Kontakt:
Telefon: +48 604 746 950
Email: marketing@smpc.com.pl


Kontakt dla uczestników:
Telefon: +48 694 650 989
Email: kongresy@smpc.com.pl


NIP: 5291802303
REGON: 14695696