VIII Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologiiUDZIAŁ BEZPŁATNYKierownik naukowy

prof. Piotr Radziszewski
Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Program


09:00
09:40
09:00-09:20Wykład wprowadzający: Uroonkologia w liczbach w 2022
dyr. Daniel Rutkowski
09:20-09:40Wykład inauguracyjny: Granice kosztów leczenia onkologicznego
Szymon Chrostowski
09:40
11:10
Sesja I: Farmakoekonomika
09:40-09:50Aktualne wyceny procedur - analiza krytyczna środowiska medycznego
dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz
09:50-10:00Aktualne programy lekowe
prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
10:00-10:20Metodyka wyceny AOTMiT
prezes Roman Topór-Mądry
10:20-10:40Podsumowanie refundacji w uroonkologii 2022
min. Maciej Miłkowski
10:40-11:10Przyszłość to dziś, tylko że jutro
Moderowanie: prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski
11:10
12:55
Sesja II: Rak pęcherza
11:10-11:30Dlaczego pacjenci z rakiem pęcherza w Polsce umierają przedwcześnie?
dr hab. n. med. Jan Adamowicz
11:30-12:15Mini - debata:
Terapia Trimodalna - rzeczywista opcja czy leczenie gorszego rodzaju?
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, dr Paweł Banatkiewicz, dr Wojciech Kamzol
12:15-12:35Inhibitory punktów kontrolnych - czas start
dr hab. n. med. Jakub Kucharz
12:35-12:55Personalizacja terapii systemowej w raku pęcherza
dr hab. n. med. Jakub Żołnierek
12:55
14:35
Sesja III: Rak stercza
12:55-13:15Czy robotyczna prostatektomia jest już standardem, czyli kogo nie zoperuję robotem i dlaczego?
dr hab. n. med. Tomasz Borkowski
13:15-13:35Jak wdrożyć program terapeutyczny?
prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski
13:35-13:55M1 HSPC - co zmieni wprowadzenie programu z nowoczesnymi lekami?
prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
13:55-14:15M0 CRPC - racjonalizacja wyboru terapii
dr hab. n. med. Jakub Żołnierek
14:15-14:35Progresja po leczeniu nowoczesnymi inhibitorami receptora androgenowego - co dalej w Polsce i na świecie?
dr n. med. Iwona Skoneczna
14:35
15:55
Sesja IV: Rak nerki
14:35-14:55Nefrektomia cytoredukcyjna w erze podwójnej immunoterapii
prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski
14:55-15:15Praktyczne aspekty nowego programu terapeutycznego
dr n. med. Piotr Tomczak
15:15-15:35Drugie życie TKI - czyli obecna rola mono i skojarzonej terapii z wykorzystaniem TKI
dr hab. n. med. Jakub Kucharz
15:35-15:55Personalizacja terapii raka nerki
dr hab. n. med. Jakub Kucharz

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.

Aktualizacja programu: 2022-09-23


Rejestracja online 

 


Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek
w godzinach: 9:00-17:00

nr telefonu: +48 602 767 735
e-mail: kongresy@debaty-zdrowie.pl


Rejestracja bezpłatna


Patroni medialni


Relacje archiwalne