IX Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii
Akredytacja INFARMYPatronat honorowy


Kierownik naukowy

prof. Piotr Radziszewski
Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Program

Sesja I: Farmakoekonomia

09.00 – 09.20  Przegląd potrzeb urooonkologii

09.20 – 09.40  Uroonkologia w liczbach – ostatni rok

09.40 – 10.00   Refundacje – podsumowanie nowych refundacji i plany na przyszłość

10.00 – 10.20   RDTL – najczęstsze wskazania uroonkologiczne

Sesja II: Rak Pęcherza

10.20 – 11.00   Zastosowanie nomogramów w raku pęcherza -debata na przypadkach

11.00 – 11.20   BCG terapia – możliwości i ograniczenia

11.20 – 11.40    Oporność nawrót po BCG terapii – co dalej?

11.40 – 12.00    Nowe kierunki immunoterapii w raku pęcherza ograniczonym do narządu

12.00 – 12.20    Immunoterapia w raku rozsianym

12.20 – 12.40    Nowości w terapii systemowej raka pęcherza

Sesja III: Rak Stercza

12.40 – 13.00    Którzy pacjenci skorzystają z radioterapii?

13.00 – 13.20    RARP jako standard w leczeniu raka stercza, czyli komu nie zaproponuje operacji?

13.20 – 14.00    Debata: choroba oligometastatyczna – leczenie multimodalne

14.00 – 14.20    M1HSPC – jak poruszać się w zakresie opcji terapeutycznych, aby umożliwić terapię sekwencyjną

14.20 – 14.40    M0 oraz M1CRPC – co jest lepsze sztywne przestrzeganie reguł czy liberalizm terapeutyczny?

14.40 – 15.00    Nowości w terapii systemowej raka stercza

Sesja IV: Rak Nerki

15.00 – 15.20    Rak nerki wysokiego ryzyka – przesłanki za adjuwantową terapia systemową

15.20 – 16.00    Debata wokół przypadków rozsianego raka nerki – czy program to kaganiec czy systematyzator terapii?

16.00 – 16.20    Aktualna rola inhibitorów kinaz

16.20 – 16.40    Od czego zależy skuteczność immunoterapii?

16.40 – 17.00    Czy brak terapii skojarzonej w programie terapeutycznym istotnie pogarsza perspektywy niektórych pacjentów?

17.00 – 17.20    Nowości w terapii systemowej raka nerki


Patroni naukowi


Patroni medialni


Relacje archiwalne