III Interdyscyplinarne oblicza Stwardnienia Rozsianego


 

Program

program_pdf

09:00
09:10
Otwarcie
09:10
09:30
Wykład inauguracyjny - wpływ leczenia na układ immunologiczny
09:30
09:50
Wykład otwierający - czynniki ryzyka rozwoju SM. Czy wiemy coś nowego?
09:50
10:10
Czynniki determinujące długotrwałe powodzenie terapii SM
10:10
10:30
Terapia indukcyjna vs rekonstytucyjna w SM
10:30
10:45
Przerwa kawowa
10:45
11:20
Debata: Różnice postępowania u pacjentów z szybką i powolną progresją
11:20
11:40
Przeszczep komórek macierzystych - czy to na pewno terapia ostatniej szansy?
11:40
12:00
Wnioski wypływające z dużych badań klinicznych
12:00
13:00
Nowości w terapii SM
13:00
13:30
Przerwa kanapkowa
13:30
14:30
Trudne przypadki - sesja interaktywna
1. Okulistyka
2. Urologia
3. Ginekologia
14:30
14:50
Co nowego w badaniach obrazowych SM?
14:50
15:10
Postępowanie usprawniające w SM: kiedy, jakie, u kogo?
15:10
15:30
Zapobieganie, monitorowanie i postępowanie w powikłaniach infekcyjnych SM
15:30
16:30
Turniej oddziałów neurologicznych: mój najciekawszy przypadek. Głosowanie interaktywne

* Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wraz z późniejszymi zmianami
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
* W programie przewidziane są wystąpienia promocyjne firm.
* Eksperci są w trakcie potwierdzania.

Aktualizacja programu: 2019-04-24

 

Co otrzymam w ramach uczestnictwa w seminarium?


NAJLEPSI SPECJALIŚCI

Gwarancja bezpośredniego dialogu oraz wymiany opinii z najlepszymi specjalistami
NOWA WIEDZA

Zdobycie najnowszej wiedzy przekazywanej w praktyczny i zrozumiały sposób oraz dostępność materiałów konferencyjnych i edukacyjnych dla uczestników
KONSULTACJE

Wszyscy wykładowcy będą do dyspozycji osobiście w trakcie trwania konferencji
CERTYFIKAT

Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w konferencji w ciągu 10 dni od wydarzenia (drogą mailową)
Rejestracja online Pomoc w rejestracji:
poniedziałek – piątek,
godziny: 9:00-17:00

nr telefonu: +48 694 650 989
e-mail: kongresy@debaty-zdrowie.pl

Tabela opłat

do 2019-06-03 do 2019-09-02 do 2019-10-19
Lekarz 150 PLN 250 PLN 350 PLN
pozostałe grupy 50 PLN 150 PLN 250 PLN

 

Miejsce kongresu


Courtyard by Marriott Warsaw Airport

Marriott Courtyard Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa 
Biuro organizacyjne:
ul. Bobrowiecka 3a/20
00-728 Warszawa


Kontakt:
Telefon: +48 694 650 989
E-mail: biuro@smpc.com.pl


NIP: 5291802303